FILTECH TECHNIKA ODWADNIANIA OSADÓW Sp. z o. o.

Technologie wspomagające oczyszczanie ścieków

Mobilne odwadnianie osadów

FILTECH

Przemysłowe czyszczenie zbiorników

Zbiorniki technologiczne wymagają okresowego przeglądu oraz usunięcia z dna zalegających materiałów występujących w formie płynnej, półpłynnej lub stałej.

Materiały sedymentujące skutecznie zmniejszają objętość użytkową zbiorników i pośrednio wpływają na zakłócenie procesu produkcji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów świadczymy usługi podciśnieniowego załadunku („przemysłowego czyszczenia”) zbiorników technologicznych za pomocą ładowarek próżniowych wraz z odwadnianiem wydobytego urobku płynnego na mobilnych jednostkach odwadniających.

Godzin podciśnieniowego załadunku
Oczyszczonych zbiorników technologicznych
350+
Wykonanych prac zleconych
FILTECH

Podciśnieniowy załadunek

Oferuje szeroką gamę usług związanych z podciśnieniowym załadunkiem materiałów przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu typu ładowarka próżniowa.
Posiadany przez nas sprzęt pozwala na podciśnieniowy załadunek medium zalegającego na dużych głębokościach i z trudno dostępnych miejsc.
Wykonujemy usługi związane z czyszczeniem:

 • Komór fermentacyjnych: otwartych i zamkniętych
 • Reaktorów biologicznych wraz z usprawnieniem systemu napowietrzania
 • Przepompowni ścieków
 • Basenów fermentacyjnych
 • Lagun i poletek
 • Silosów oraz hal
FILTECH

Mobilne odwadnianie

Dysponujemy mobilnym sprzętem do zagęszczania i odwadniania szlamów, osadów ściekowych. Urządzenia zbudowane są na prasach taśmowych firmy Passavant Reodiger wyposażone w zagęszczacze bębnowe lub stołowe do wstępnego zagęszczania szlamu oraz właściwą taśmową prasę filtracyjną.
Urządzenia o wydajności hydraulicznej do 25 m3/h oraz wydajności masowej do 500 kg SM/h.
Instalacje zabudowane w kontenerze lub osadzone na przyczepach ciężarowych.
Skuteczność odwadniania uzależniona od charakteru osadu podanego na urządzenie.
Wykorzystanie mobilnej jednostki odwadniającej pozwala zredukować kilkukrotnie masę i objętość odwadnianego szlamu.

Mobilne prasy wykorzystujemy jako rozszerzeniu usługi przemysłowego czyszczenia lub świadczymy usługi związane z utrzymaniem ruchu na węźle odwadniania osadów na oczyszczalniach.

Nasz sprzęt ma zastosowanie przy planowanych remontach, awariach lub przestojach technologicznych na  węźle stacjonarnego odwadniania.
Wysoka skuteczność odwadniania i duże doświadczenie naszych operatorów pozwala zapewnić ciągłość pracy na Oczyszczalnia Ścieków i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba odwadniania.

1,789+
Oczyszczonych obiektów
1,638+
Wykonanych prac amfibią TRUXOR
FILTECH

Prace refulacyjne

Świadczymy usługi pojazdem gąsienicowym – amfibią – TRUXOR DM5045 w zakresie prac melioracyjnych na stawach, zbiornikach wodnych, basenach, zbiornikach retencyjnych.
Urządzenie wyposażone w teflonowe gąsienice sprawnie przemieszcza się w trudnym terenie, niedostępnym dla klasycznego sprzętu.
Lekka maszyna melioracyjna wykorzystywana jest do usuwania osadu dennego za pomocą pompy bagrującej, wykaszania i wygrabiania roślinności miękkiej i twardej z wody. W szczególnych aplikacjach wykorzystujemy ramię koparki z łyżką czerpakową umożliwiającą pracę do głębokości ok 3 poniżej poziomu wody.
Szlamy wydobyte z dna odwadniamy na mobilnych jednostkach odwadniających lub wykorzystujemy goetuby (worki odwadniające), które skutecznie przepuszczają wodę i blokują szlam.
Geotuby to idealne rozwiązanie na zagęszczanie i odwadnianie wydobytego urobku w miejscach, gdzie nie ma przygotowanej infrastruktury technicznej.

Woda z odwadniania w geotubie jest klarowna i zostaje wpuszczana do stawu, skąd pobrany został osad.

FILTECH Sp. z .o. o.

Podchodzimy kompleksowo do świadczonych usług! Wydobycie podciśnieniowe medium z przemysłowego czyszczenia zbiorników, obróbka na mobilnej prasie filtracyjnej wraz z transportem i utylizacją końcowego odpadu.

Od lat współpracujemy z liderem branży zagospodarowania i utylizacji odpadów. Wybierając Nas masz pewność, że materiał zostanie wydobyty, odwodniony do maksymalnego dostępnego poziomu oraz prawidłowo i zgodnie z prawem zutylizowany.

O nas

Do każdego tematu pochodzimy indywidualnie i przedstawiamy najlepsze dostępne warunki współpracy dla Klienta.

Lat doświadczenia w branży

Wykonanych czyszczeń OKF

Nasi główni klienci to:

 • Komunalne Oczyszczalnie Ścieków
 • Zakładowe Oczyszczalnie Ścieków
 • Zakłady Produkcji Wody
 • Stacje Uzdatniania Wody
 • Zakłady Papiernicze
 • Elektrownie i elektrociepłownie
 • Biogazownie

Gwarantujemy rzetelności i profesjonalizm